Thủy Nguyên lên thành phố: Hải Phòng gia tăng giá trị gấp 100 lần

Thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu chuyển đổi Thủy Nguyên lên thành phố trước năm 2025. Thông tin được đưa ra khiến tất cả người dân đều hứng khởi. Vậy Thủy Nguyên lên phố có ý nghĩa gì, đóng góp như thế nào cho sự phát triển của thành phố Hải Phòng, tất cả […]

Hải Phòng – Thành phố đa trung tâm tiếp theo của Việt Nam

Những thành phố đa trung tâm, có nhiều cực phát triển khác nhau sẽ vận hành đồng bộ và hỗ trợ nhau tạo nên nên cộng đồng tinh hoa và phồn thịnh. Trong vài năm trở lại đây, những thành phố lớn của Việt Nam cũng đã áp dụng xu hướng này vào phát triển […]

Call Now